Wnioski z debaty o prosumentach podczas EEC 2015

W debacie „Energetyka obywatelska” wzięli udział zarówno przedstawiciele rynku OZE jak i organizacji reprezentujących operatorów sieci.

Prof. Żmijewski o koszcie dopłat dla prosumentów

Prof. Krzysztof Żmijewski wyliczał koszty wsparcia, które w ramach systemu taryf gwarantowanych mają otrzymywać przyszli prosumenci. Jego zdaniem koszt wsparcia dla prosumentów - przy założeniu oddawania 100% energii do sieci z instalacji o mocy 800 MW objętych taryfami gwarantowanymi – wyniósłby około 0,5 gr./kWh, a w przypadku częściowej konsumpcji własnej i odsprzedaży 50% energii – koszt ten spadłby do 0,25 gr./kWh.

G. Wiśniewski, IEO: potrzebna notyfikacja całej ustawy

Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, zwrócił uwagę, że jeśli rząd i spółki energetyczne miałyby przychylny stosunek do energetyki prosumenckiej, wówczas nieścisłości w nowych przepisach dla prosumentów można by wyjaśnić w drodze „normalnej wykładni”.

Prezes IEO podkreślił ponadto potrzebę notyfikacji całej ustawy o OZE. – Natomiast patrząc od strony ekonomicznej, to ja się dziwię, że zgłaszana jest próba nowelizacji ustawy o OZE tylko w części taryf gwarantowanych, bo przecież ten sam problem nadmiarowości wsparcia rysuje się, jeśli łączymy net metering z dotacjami (…). W przypadku ustawy o OZE Polska poszła ścieżką braku notyfikacji. Jeżeli nadal będziemy szli tą drogą, to do niczego nie dojdziemy – powiedział Grzegorz Wiśniewski (za wnp.pl).

TOE: problemy z interpretacją przepisów

Marek Kulesa, dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią, w swoim wystąpieniu podkreślił problemy z interpretacją ustawy o OZE. – W ustawie o OZE jest taki sławetny zapis, że sprzedawcom zostaną pokryte ewentualne straty wynikające ze stosowania taryf gwarantowanych. Nie do końca jednak wiadomo, kto ma je pokrywać (…) Nie wiadomo też kto będzie wskazywał granicę powstania 800 MW w mikroinstalacjach – wnp.pl cytuje Marka Kulesę.

PTPiREE: rozwój energetyki rozproszonej nieunikniony

Wojciech Tabiś, dyrektor Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) powiedział, że o ile jego zdaniem rozwój energetyki rozproszonej jest nieunikniony, potrzebne są inwestycje w sieci elektroenergetyczne.

– Zwracamy się do URE i MG o to, aby zostały uzgodnione zasady bezpieczeństwa pracy sieci, o rozwiązania na wypadek gdy w danych obszarach energii będzie za dużo i sieć nie przeniesie tej energii. Wnioskiem z tej konferencji powinno być to, że aby energetyka obywatelska się rozwijała, a na pewno będzie się rozwijała, to musi następować rozwój sieci tam, gdzie ona jest teraz słaba – zauważył Wojciech Tabiś (cyt. za wnp.pl).

Wnp.pl przywołuje deklarację dyrektora PTPiREE, który powiedział, że jego organizacja nie zabiega o zmniejszenie wsparcia dla prosumentów wpisanego do ustawy o OZE.

Relacja z debaty pt. Energetyka obywatelska podczas ECC w Katowicach w serwisie wnp.pl (link)

gramwzielone.pl