Aktualności

Warsztaty BIOMASA w Warszawie 29 września 2016

Master Institute jest organizatorem warsztatów BIOMASA w dniu 29 września w Warszawie.

Szkolenie poprowadzi Pan Leszek Wodzyński URE.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Register to read more...

List do nowych władz

 

Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, organizacji która powstała w wyniku kryzysu na rynku biomasy. Stowarzyszenie stworzyło platformę do reprezentowania branży biomasy. Upływ czasu i kolejne wydarzenia pokazały, że problemy w sposób zbliżony dotknęły pozostałe gałęzie OZE i los biomasy, biogazu czy innych generacji stał się podobny. Zaczęła się walka o przetrwanie.
Jeśli chodzi o cele działalności to tak jak w genezie powstania zależy nam na przekazaniu zdania i opinii na temat branży przez przedsiębiorców prowadzących kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, ok. 4500 ludzi tam zatrudnionych i ok. kolejnych 6000 współpracujących. Pokazanie stopnia rozwoju, zaawansowania i skali oddziaływania na lokalne rynki zakładów wytwarzających stałe paliwa biomasowe dla energetyki. Nasze działania rozpoczęły się od wystosowania listów do ministerstw: gospodarki, skarbu, środowiska oraz do kancelarii prezesa rady ministrów. Kolejnym krokiem było zorganizowanie w marcu 2013 demonstracji w Warszawie, w kwietniu kilku pikiet/blokad na dogach. Działania te nie znalazły oczekiwanej reakcji ze strony naszego rządu choć przyniosły skutek w postaci zauważenia problemu i zaproszenia do rozmów w ministerstwie skarbu i gospodarki. Od tamtego czasu nasi przedstawiciele brali czynny udział w wielu różnych spotkaniach, debatach i konferencjach na temat naszej roli i perspektyw w obliczu procedowanej ustawy o OZE. Uczestniczyliśmy w pracach podkomisji sejmowej ds. energetyki, senackiej komisji ds. gospodarki i do samego końca staraliśmy się o uwzględnienie właściwego polskiej biomasie miejsca w mikście OZE. Poznawaliśmy przeróżne uwarunkowania rządzące naszą krajową energetyką i z coraz większą trwoga patrzymy w przyszłość.
Sytuacja jest dynamiczna i po radykalnych zmianach przełomu roku 2012/2013 gdy energetyka zerwała wieloletnie kontrakty na dostawy biomasy a ceny zielonych certyfikatów przewróciły do góry nogami rynek wciąż mamy do czynienia z kolejnymi zmianami ale większość z nich zmierza w niewłaściwym kierunku. Tak niestabilna sytuacja oraz niska cena zielonych certyfikatów stała się znakomitą okazją do realizacji przejęć wielu OZE przez nasze największe koncerny energetyczne w obliczu bankructw ich poprzednich właścicieli. Dodatkowo niska cena zielonych certyfikatów powodująca te bankructwa pozwalała na realizację obowiązku OZE przez spółki obrotu tychże koncernów po znacznie niższej cenie. Sytuacja ta niestety przywodzi na myśl nieodparte wrażenie realizacji dość misternego planu spowodowania takiego kryzysu przez nasze krajowe koncerny. Ekonomiczna prawda jest jednoznaczna. Kryzys OZE przyniósł koncernom dodatkowe zyski. Czy można mieć złudzenia, że sytuacja ta powstała przypadkowo gdy wszelkie instrumenty do jej stworzenia znajdowały się w rękach zarządów czterech największych koncernów energetycznych ? Czy można mieć złudzenia, że coś się zmieni w najbliższym czasie i czy wizja kolejnych zysków nie zostanie przedłożona nad interes społeczny przez tych co o tym decydują ???
Jedyną szansą na uzdrowienie tej chorej sytuacji jest powołanie resortu energetyki skupiającego w jednym miejscu decyzyjność i odpowiedzialność za działania w energetycznej materii. Z ta decyzja nowopowstającego rządu środowisko OZE wiąże olbrzymie nadzieje na stworzenie w oparciu o nowe ministerstwo mecenatu do partnerskich rozmów. Ufamy, że ta nowa sytuacja pozwoli na wypracowanie takich warunków wzajemnej współpracy gdzie poza interesem koncernów znajdzie się jeszcze miejsce na funkcjonowanie niezależnych producentów OZE a polityka zakupowa spółek uwzględni rynek krajowy i pozwoli na funkcjonowanie krajowej biomasie. Mamy wreszcie nadzieję, że zdrowy rozsądek, krajowy interes społeczny i perspektywiczne myślenie oraz idea zrównoważonego rozwoju zostaną wreszcie postawione ponad bieżącymi zyskami koncernów energetycznych.
Z wyrazami szacunku
Dariusz Zych

 

Konferencja Biowęgiel w Polsce 30-31 maja 2016 r.

Biowęgiel pozyskiwany z biomasy i osadów ściekowych staje się w Europie coraz popularniejszym surowcem wykorzystywanym w energetyce, rolnictwie i przemyśle. Polski rynek także zaczyna dostrzegać jego potencjał.

Register to read more...

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Prezydent złożył podpis pod przeforsowaną w ostatnich dniach w parlamencie nowelizacją ustawy o OZE. Nowelizacja zmieniająca założenia ustawy o OZE przyjętej przez parlament w lutym 2015 r. wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.

Register to read more...

Ministerstwo rolnictwa po stronie prosumentów

 Ministerstwo Rolnictwa chce rozszerzyć ułatwienia w zakresie montażu mikroinstalacji OZE na inne podmioty niż gospodarstwa domowe, a także doprecyzować zapisy w ustawie o OZE, tak aby taryfy gwarantowane przysługiwały nie tylko za nadwyżki energii po...

Register to read more...

Aukcja OZE już jesienią

Urząd Regulacji Energetyki jeszcze w tym roku chciałby mieć przygotowany system obsługi akcji, w wyniku których od przyszłego roku przyznawane ma być wsparcie dla nowych odnawialnych źródeł energii elektrycznej (OZE). – Bardzo chciałbym, żeby jesienią ruszyły aukcje testowe – mówi szef URE.

Register to read more...

Nowelizacja ustawy o OZE - taryfy gwarantowane

Wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz zapewniał ostatnio, że celem MG jest skierowanie nowelizacji ustawy o OZE do parlamentu jeszcze przed wakacjami.

Register to read more...

Wnioski z debaty o prosumentach podczas EEC 2015

Podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress – EEC), który odbył się w ubiegłym tygodniu w Katowicach, przeprowadzono debatę poświęconą energetyce obywatelskiej.

Register to read more...

Biomasa najlepsza wg. PKEE

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) ocenił koszty dopłat do produkcji energii odnawialnej podczas piątkowej, specjalnie zorganizowanej w tym celu konferencji.

Register to read more...

MG planuje nowelizację ustawy OZE

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii jeszcze nie weszła w życie, a portal rp.pl informuje, że Ministerstwo Gospodarki planuje nowelizację ustawy. Do ważnych zmian jakie ma wprowadzić nowelizacja można zaliczyć obniżenie taryf gwarantowanych dla prosumentów. 

Register to read more...

Ceny zielonych certyfikatów dalej niskie.

Ceny zielonych certyfikatów na Towarowej Giełdzie Energii zaczęły rosnąć w I kwartale br. Ten trend był jednak tylko chwilowy i powróciły one do stosunkowo niskiego poziomu.

Register to read more...

Kontrakty futures na zielone certyfikaty

Towarowa Giełda Energii notuje wzrost obrotów i informuje o planach uruchomienia instrumentów finansowych.

Register to read more...