Inne

Niepewna przyszłość biogazu?

Prezes zarządu Poldanoru Grzegorz Brodziak w wywiadzie dla wnp.pl wskazał jego zdaniem niekorzystne dla branży biogazowej zasady - zarówno obowiązującego jak i zaplanowanego przez rząd w ustawie o OZE systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej.  

Register to read more...

Kraje rozwijające się inwestują w OZE

Jak wynika z raportu opublikowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych udział krajów posiadających systemy wsparcia rozwoju energetyki odnawialnej zwiększył się w grupie krajów rozwijających się z 15 w 2003 roku do 95. W sumie 144 kraje (OECD i rozwijające się) angażują się w rozwój OZE.

Register to read more...